लचिलो पीसीबी

1-layer-flex-pcb

१-परत-फ्लेक्स-पीसीबी

1-layer-flex-pcb-with-stiffner

१-लेयर-फ्लेक्स-पीसीबी-स्टिफनर

2-layer-flex-pcb (2)

२-लेयर-फ्लेक्स-पीसीबी

2-layer-flex-pcb

२-लेयर-फ्लेक्स-पीसीबी

2-layer-flex-pcb-with-stiffner

२-लेयर-फ्लेक्स-पीसीबी-स्टिफनर

4L-rigid-flex-board

4L- कठोर-फ्लेक्स-बोर्ड

12L-rigid-flex-board

12L- कठोर-फ्लेक्स-बोर्ड

Lens-module-board

लेन्स-मोड्युल-बोर्ड