कारखाना भ्रमण

पीसीबी उपकरण

ब्राउन अक्साइड प्रक्रिया १
स्वचालित अप्टिकल निरीक्षण प्रणाली 1
स्वचालित गोल्ड प्लेटेड लाइन १
फ्लाई प्रोब टेस्ट मेसिन १
प्लेटेड कपर लाइन -11
पीसीबी क्लीन लाइन १
विश्वव्यापी स्वचालित परीक्षण मेसिन १
प्लेटेड टिन लाइन १
प्लेटेड कपर लाइन -21
सर्किट फिल्म १
चलचित्र उत्पादन र जाँच टोली १
सोल्डरमास्क जाँच १
२डी निरीक्षण मेसिन १
सोल्डरमास्क मुद्रण १
लेजर प्रत्यक्ष छवि मेसिन १

पीसीबी विधानसभा उपकरण

एक्स-रे निरीक्षण १
एसएमटी रिफ्लो सोल्डरिंग1
SMT लाइन-2
SMT लाइन 1
PCBA प्याकिंग
पीसीबी विधानसभा
फिक्स्चर परीक्षण
कारखाना-कार्य १
DIP रेखा १